ARCHIVE    PROFILE    MILESTONES    EXPEDITIONS    GALERIES    PARTNERS    CONTACTS  
  index » archive   Sobota 02.03.2024  
KOMENTÁR K ČLÁNKU

REAKCIA
Autor:
Email:
Téma: *
Text: * Štyri roky v diplomatických službách v Turecku znamenalo nie len veľa kancelárskej práce, ale aj množstvo príležitostí na spoznávanie hôr. Myslím, že som ani toto nepodcenil. V rokoch 2005 až 2009 som mal tú česť, že som bol pracovne vyslaný do Turecka.
1x5= *
 

 Vlado Linek © 1999 - 2024 expeditions   contact    rasto@rastokrizan.sk  85199